monitoring

Семинар «Стратегијата на ЦОВ за мониторинг на провајдерите»

monitoring

Резиме
1. Цели на семинарот
2. Целна група
3. Логистика
4. Работни документи 

1. Цели на семинарот

Да се презентира алатката за мониторинг на ЦОВ и истата да се дискутира со засегнатите страни

 1. 2. Целна група

Провајдери на обуки кои се верификувани

Провајдери на обуки кои се во процес на верификација или планираат да верификуваат програми

Јавни Институции задолжени за Професионални Обуки и/или заинтересирани за мониторинг

 1. 3. Логистика

Место: Центар за образование на возрасни-Скопје

Датум: Четврток 5-ти July

Време: 10:30 до 12:30

 

10:30-11:00 Презентација на Тwining Проектот и Семинарот
11:00-11:15 Презентација на алатката за мониторинг
11:15 – 12:00 Работилница за мониторинг и АПО (анализи за потребите за обуки)
12:00 – 12:30 Заклучоци и затварање на семинарот
 1. 4. Работни документи

Програма од семинарот

Алатки за мониторинг

Студиска посета во Образовен центар Визнек Бухенбах, СР Германија

ЕВРОПА ВО ФОКУСОТ: ВЛЕЗОТ НА МАКЕДОНИЈА ВО ЕУ КАКО ЗАДАЧА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ВОЗРАСНИ

Директорката на ЈУ Центарот за образование на возрасните ѓ-ца. Линдита Ќазими ќе присуствува на студиска посета во Образовен центар Визнек, Бухенбах, СР Германија, во период од 1ви – 10ти септември 2012. Домаќин на оваа посета е Покраинската централа за политичко образование на покраината Баден Виртемберг. Програмата ќе се состои од низа предавања на европски образовно-политички теми и посети на различни релевантни институции во околината на Фрајбург и Стразбур.

 

Предавачи:

д-р Карлхајнц Дир, надворешен соработник на Покраинската централа за политичко образование

Уве Берндт, директор за образование, Образовен центар Визнек

Теми на предавањата:

–     „Програмите за источна европа на Фондацијата Баден Виртемберг“ U. Vogelmann, Baden Württemberg Stiftung GmbH

–     “Евроинтеграцијата и политиката денес” M. Grosse Hüttmann, Универзитет Тибинген

–     „Влезот на Македонија во ЕУ, проширувањето кон југоисточна Европа и кризата во ЕУ како теми за образованието на возрасни“ K. Dürr, надворешен соработник на Покраинската централа за политичко образование

–     „Европа конкретно: Конфликт и соработка во германско- францускиот пограничен регион“ Uwe Berndt, обучувач, Меѓународни програми, Образовен центар Визнек

–     „Проширувањето кон југоисточна Европа како планска игра за ЕУ“ M. Behne, Civicus

–     „Македонија пред влезот во ЕУ“ Разговор со почесниот конзул на Р. Македонија, H.Arndt

–     Перспективите на Македонија во ЕУ Gernot Erler, пратеник на Бундестагот, Фрајбург, Заменик претседавач на парламентарната група на фракцијата на Социјалдемократската партија во германскиот Бундестаг

Меѓу другото ќе го посети Советот на Европа во Стразбург, Европскиот парламент Народен универзитет Фрајбург.

Организатори:

Покраинска централа за политичко образование Баден-Виртемберг, Германија

Образовен центар Визнек, Бухенбах кај Фрајбург, Германија

Фондација Фридрих Еберт, Скопје, Македонија

dvv international, Скопје, Македонија

image2

Промоција на прирачници за понудувачи на услуги на образование на возрасни

image2Денес во 28.12.2011 во просторите на Министерство за образование и наука се одржa прес-конференција за промоција на две прирачници:Прирачник за верификација на посебните програми за образование на возрасни и Прирачник за лиценцирање на установи и институции за образование на возрасни.На прес-конференција учествуваа министeрот за образование и наука, г-дин Панче Кралев,директорката на ЈУ Центар за образование на возрасните,г-ца Љиндита Ќазими и претставник на УНДП,г-ѓа Снежана Мирчевска Дамјановска.

Целта на овие прирачници е да им ги доближи и објасни процесите на верификација на програми и лиценцирање на установи и институции на провајдерите за образование на возрасните.Во првата фаза на верификација ќе се верифицираат само посебни програми за образование на возрасни кои водат кон квалификации, а во втората фаза ќе бидат опфатени и посебни програми за образование на возрасни кои водат кон одредени компетенции. Посебни програми се програми за неформално образование за стекнување на знаења, вештини и компетенции.

Прирачникот за верификација на посебните програми за образование на возрасни, Моделот на посебна програма за образование на возрасни, Барањето за верификација, како и другите документи за верификација на посебните програми за образование на возрасни ќе можат да се најдат на официјалната интернет страница на Центарот:www.cov.gov.mk. Сите дополнителни прашања ќе може да се испратат на mail адресата: contact@cov.gov.mk.

Информативна средба за Твининг проектот

Денес во просториите на Министерството за образование и наука по барање на претставник на Генералниот Директорат за Вработување, г.Камачо ќе се одржи средба со представници од ИПА единица на Министерството за образование и наука, ВЕТ Центарот и ЈУ Центар за образование на возрасни. Предложените точки од дневниот ред се напредокот на Твининг проектот, предлогот за OIS 2010/11 и пристап кон ревизија на 2012/13 OPHRD.

РАБОТИЛНИЦА:„Методологија и алатки за идентификување на тешкотиите на целните групи“

На 21 февруари во просториите на Центарот за образование на возрасни се организираше работилница на тема „Методологија и алатки за идентификување на тешкотиите на целните групи“ . Главните говорници беа францускиот експерт г-дин Жан Кристоф Ralema и шпанскиот експерт г-дин Жозе Лара.

Цел на работилницатаКако да се имплементира методологија за идентификување на неписмените луѓе

 1. Подигнување на свеста за ова прашање
 2. Како да се идентификуваметодологија и примери за алатки за идентификувањеКако да да секонтактираат и мобилизираат возрасните на кои им требаат услуги за описменување?
 3. Анализа за изнаоѓање на решенија коишто би можеле да се иммплементираат за да ги мотивираатнеписмените луѓе повторно да учат.
 4. Како да ја придобиеме поддршката од општата јавностВоспоставување на мрежа која ќе гизастапува возрасните ученици.
 5. Кои се најдобрите начини за десиминирање на програмитеАнализа на територијата и одзивот вооднос на програмите за описменување.

РАБОТИЛНИЦА: „Партнери за проект“

На 21 март, во просториите на Занаетчиска Комора на град Скопје, Твининг Проектот во рамки на Центарот за образование на возрасните организираше работилница на тема:

Партнери за проект
Главни експерти на работилницата беа Г-ѓаКолет Симон  Рамилиен и Г-дин Францис Леви.
 • Пленарен состанок презентација на мисиите на ЦОВ и активностите во склоп на ТВИНИНГОТ
 • Презентација на дневната програма
 • Презентација на студија на случај за партнерство
 • Работни подгрупи: размислување за студијата на случај и адаптирањето на македонската ситуација
 • Повратна информација од двете работни подгрупи.
 • Синтеза и формализирање на соработката

 

 • Пленарен состанок Навраќање на синтезата од утрината и формализирање на елементите од заедничкиот јазик и дискусијата за клучните прашања
 • Инпут од страна на експертите за: ПАРТНЕРИ и ПАРТНЕРСКИ ПРОЕКТ
 • Евалуација, дебати и перспективи за следните чекори
 • Крај на работилницата.

Работилница:”Pабота и обука”

На 16 мај 2012 година, во средното училиште Коле Нехтенин во Штип се организираше работилница со наслов “Pабота и обука”. Главниот говорник на работилницата беше експертот од Франција, Г-ѓа Колет Симон Ramillien

Твининг проект: „Поддршка за градење на капацитетите на Центарот за образование на возрасните, развој на програми за образование на возрасни и програми за описменување и за дооформување на основното образование на исклучените лица“

Рaботилница бр. 1, Акт. 2.1 M 4: Партнери за регионален проект

Развој на односот „Работа и обука“

Датум: 16 мај 2012

Место: Средно електро-машинско училиште „Коле Нехтенин“ – Штип

Општи цели на работилницата

Воспоставување на тесно партнерство со економските чинители, институции и провајдери на стручно образование

Идентификување и дефинирање на регионални пилот програми за образование на возрасни

budapest

Секогаш е добро време за учење: Финална конференција од Акциониот план за образование на возрасни

Претставник од ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје учествуваше на конференција Секогаш е добро време за учење: Финална конференција од Акциониот план за образование на возрасни (It`s always good time to learn – Final conference on Adult Learning Action Plan), во организација на Европска Комисија, која се одржа во Будимпешта од 7-ми до 9-ти март 2011 година.

budapestЦелта на конференцијата беше да се презентираат активностите кои се направени во претходните три години во областа на образованието на возрасните, согласно Акциониот план, како и да се дадат насоки за следниот Акционен план за образование на возрасни

ohrid

Работилница за подготовка на Оперативните упатства во рамки на проектот „Самовработување 5“ 2011

Од 8-ми до 10-ти март 2011 година во Охрид се одржа Работилница за подготовка на Оперативните упатства во рамки на проектот „Самовработување 5“ 2011, организирана од страна на UNDP Проектната канцеларија. Во Работилницата учествуваше и претставник од ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје. Центарот е вклучен во рамки на мерката Обука за одделни занимања кои се дефицитарни на пазарот на трудот и во Програмата за поддршка на Роми.

 

ohridВо 2011 година е предвидено да се реализираат следниве програми од проектот „Самовработување 5“: Програмата Самовработување, Програмата Формализирање на постојните бизниси, Програмата за поддршка за дополнителни вработување во фирми регистрирани преку Програмата Самовработување 2007- 2009 и преку Програмата Формализирање на постојни бизниси 2008-2009, Пилот програмата за мобилноста на работната сила, мерката- Обука за одделни занимања кои се дефицитарни на пазарот на трудот и Програмата за поддршка на Роми.

КОНФИНТЕА 6 во Акција

На 16-ти март 2011 година, во Центарот за конферениции и студии при Народната и универзитетска библиотека, се одржа настанот КОНФИНТЕА 6 во Акција, организиран од страна на Министерството за образование и наука и канцелариите на DVV International во Југоисточна Европа. На настанот учествуваа и претставници од ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје.
Во рамки на КОНФИНТЕА 6 во Акција беше отворена дискусија поврзана со „Белемската рамка за акција“, изработена на 6-тата КОНФИНТЕА светска конференција на UNESCO за образование на возрасни (декември 2009 година, Бразил). Документот ги содржи упатствата и препораките за прашањата поврзани со: писмеността на возрасните, политиката, владеењето, финансирањето, учеството, вклученоста, еднаквоста и квалитетот во полето на образованието на возрасните.