Entries by admin

Денови на доживотно учење – 31.10.2012 година

Центар за образование на возрасните во соработка со DVV Internacional во рамките на манифестацијата Денови на доживотно учење организира конференција под наслов – Пат кон подобра иднина. Поканети се претставници од Делегацијата на  Европската Унија во Македонија, Амбасадорот на СР. Германија во Македонија, Претставници од учење, Претставници од центарот за стручно образование од Црна Гора, […]

Студиска Посета во Виена

Делегација на експерти од Македонија за стручно образование и обука 29 – 30 Мај 2012 Директорката на Центарот за образование на возрасните Г-ѓица. Линдита Ќазими ќе присуствува на студиска посета во Виена која ќе се одржи на 29-30 Мај 2012. Во рамките на посетата на 29.05.’12 директорката на Центарот ќе учествува на тркалезна маса заедно […]

Студиска посета во Париз

Во рамките на ИПА Проектот се организираше студиска посета во Франција,Париз во период од 03-09 Јуни 2012,на која учествуваа Директорката на ЈУ Центар за образование на возрасните Г-ѓица. Линдита Ќазими и дел од  вработените во центарот.Целта на студиската посета во Франција,Париз беше запознавање на Францускиот систем на образование на возрасните преку посета на значајни институции […]

Семинар «Стратегијата на ЦОВ за мониторинг на провајдерите»

Резиме 1. Цели на семинарот 2. Целна група 3. Логистика 4. Работни документи  1. Цели на семинарот Да се презентира алатката за мониторинг на ЦОВ и истата да се дискутира со засегнатите страни 2. Целна група Провајдери на обуки кои се верификувани Провајдери на обуки кои се во процес на верификација или планираат да верификуваат програми […]

Доделување на дипломи за дооформување на средно стручно образование за возрасни во Општина Арачиново

Министерството за образование и наука во соработка со Центарот за образование на возрасните – Скопје, во мај 2010 година започна со реализација на Програмата за образование на возрасни во Општина Арачиново. Во првата фаза на консултативно–инструктивна настава беа опфатени 140 кандидати на возраст од 15 до 25 години со завршено само основно образование. За успешна […]

Студиска посета во Образовен центар Визнек Бухенбах, СР Германија

ЕВРОПА ВО ФОКУСОТ: ВЛЕЗОТ НА МАКЕДОНИЈА ВО ЕУ КАКО ЗАДАЧА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ВОЗРАСНИ Директорката на ЈУ Центарот за образование на возрасните ѓ-ца. Линдита Ќазими ќе присуствува на студиска посета во Образовен центар Визнек, Бухенбах, СР Германија, во период од 1ви – 10ти септември 2012. Домаќин на оваа посета е Покраинската централа за политичко образование на покраината […]

Промоција на прирачници за понудувачи на услуги на образование на возрасни

Денес во 28.12.2011 во просторите на Министерство за образование и наука се одржa прес-конференција за промоција на две прирачници:Прирачник за верификација на посебните програми за образование на возрасни и Прирачник за лиценцирање на установи и институции за образование на возрасни.На прес-конференција учествуваа министeрот за образование и наука, г-дин Панче Кралев,директорката на ЈУ Центар за образование […]

Информативна средба за Твининг проектот

Денес во просториите на Министерството за образование и наука по барање на претставник на Генералниот Директорат за Вработување, г.Камачо ќе се одржи средба со представници од ИПА единица на Министерството за образование и наука, ВЕТ Центарот и ЈУ Центар за образование на возрасни. Предложените точки од дневниот ред се напредокот на Твининг проектот, предлогот за […]

РАБОТИЛНИЦА:„Методологија и алатки за идентификување на тешкотиите на целните групи“

На 21 февруари во просториите на Центарот за образование на возрасни се организираше работилница на тема „Методологија и алатки за идентификување на тешкотиите на целните групи“ . Главните говорници беа францускиот експерт г-дин Жан Кристоф Ralema и шпанскиот експерт г-дин Жозе Лара. Цел на работилницата: Како да се имплементира методологија за идентификување на неписмените луѓе Подигнување на свеста за ова прашање Како да се идентификува: методологија и примери за алатки за идентификување. Како да да секонтактираат и мобилизираат возрасните на кои им требаат услуги за описменување? Анализа за изнаоѓање на решенија коишто би можеле да се иммплементираат за да ги мотивираатнеписмените луѓе повторно да учат. Како да ја придобиеме поддршката од општата јавност? Воспоставување на мрежа која ќе гизастапува возрасните ученици. Кои се најдобрите начини за десиминирање на програмите? Анализа на територијата и одзивот вооднос на програмите за описменување.

РАБОТИЛНИЦА: „Партнери за проект“

На 21 март, во просториите на Занаетчиска Комора на град Скопје, Твининг Проектот во рамки на Центарот за образование на возрасните организираше работилница на тема: Партнери за проект Главни експерти на работилницата беа Г-ѓаКолет Симон  Рамилиен и Г-дин Францис Леви. Пленарен состанок презентација на мисиите на ЦОВ и активностите во склоп на ТВИНИНГОТ Презентација на […]